2016-03-09

strona internetowa KP PSP w Augustowie oraz pozostałych jednostek organizacyjnych PSP woj. podlaskiego, KG PSP, ZG ZOSP RP, ZW ZOSP RP

 

Logo PSP

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Augustowie

http://augustow.straz.bialystok.pl
Logo PSP

Komenda Główna

Państwowej Straży Pożarnej

www.straz.gov.pl
Logo PSP

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej

w Białymstoku

www.straz.bialystok.pl
logo SGSP Szkoła Główna Służby Pożarniczej www.sgsp.edu.pl
logo ZOSP RP

Zarząd Główny

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej

www.zosprp.pl
logo ZOSP RP

Oddział Wojewódzki w Białymstoku

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej

www.zosprp.straz.bialystok.pl

 

Pozostałe jednostki Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego:

 

Komenda Miejska PSP w Białymstoku
http://www.bialystok.straz.bialystok.pl


Komenda Miejska PSP w Łomży
http://www.straz.lomza.pl

 

Komenda Miejska PSP w Suwałkach
http://www.suwalki.straz.bialystok.pl

 

Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim
http://www.bielskpodlaski.straz.bialystok.pl
 

Komenda Powiatowa PSP w Grajewie
http://www.grajewo.straz.bialystok.pl

Komenda Powiatowa PSP w Hajnówce
http://www.hajnowka.straz.bialystok.pl

Komenda Powiatowa PSP w Kolnie
http://www.kolno.home.pl/straz

Komenda Powiatowa PSP w Mońkach
http://www.monki.straz.bialystok.pl

Komenda Powiatowa PSP w Sejnach
http://www.straz.gsi.pl

Komenda Powiatowa PSP w Siemiatyczach
http://www.siemiatycze.straz.bialystok.pl

Komenda Powiatowa PSP w Sokółce
http://www.sokolka.straz.bialystok.pl

Komenda Powiatowa PSP w Wysokiem Maz.
http://www.wysokiemazowieckie.straz.bialystok.pl

Komenda Powiatowa PSP w Zambrowie
http://www.zambrow.straz.bialystok.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się